Visual Radio เทคโนโลยีใหม่เพื่อการฟังวิทยุบนมือถือที่ทำได้มากกว่าเครื่องรับสัญญาณวิทยุ FM

Visual Radio เป็นแอพลิเคชั่นอันหนึ่งที่อยู่กับโทรศัพท์มือถือ แล้วทำให้ความที่เป็นวิทยุที่มีแต่เสียงเพียงอย่างเดียวมันหายไป มีความสามารถในการอินเตอร์แอ็กทีฟ แบบเรียกว่า One2Many หรือ Many2one ได้ด้วย เพราะสามารถเปิดโอกาสให้กับคนขอเพลงได้ตามหน้าโทรศัพท์มือถือ และร่วมสนุกต่างๆ กับสถานีวิทยุโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์โทรไปสถานี ไม่จำเป็นต้องหมุนมือถือ หรือส่ง sms ใดทั้งสิ้นอีกแล้ว

Visual Radio เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการรับฟังวิทยุผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่ทำได้มากกว่าเครื่องรับสัญญาณวิทยุ FM บนโทรศัพท์มือถือทั่วๆ ไป เพราะมีการส่งหน้าจอแสดงรายละเอียดของรายการวิทยุไปยังมือถือของคุณ ทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้จัดรายการได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งทางสถานีในการคิดรูปแบบโฆษณาแบบใหม่ให้โดนใจผู้ฟัง ส่วนผู้ฟังก็สามารถเลือกรับฟังสถานีใดๆ ผ่านมือถือได้ง่ายขึ้น แถมจะติดต่อกับดีเจได้ง่ายขึ้นผ่านทางระบบเครือข่าย GPRS นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าจอที่ปรากฏในมือถือของคุณอีกด้วย Visual Radio เพิ่มความสามารถทางมัลติมีเดียให้กับการฟังวิทยุจากคลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็มทั่วไป อธิบายให้ละเอียดก็คือ ต่อไปนี้การฟังวิทยุจะไม่ถูกจำกัดอยู่แค่การฟังเสียงดีเจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถจะรับชมภาพดาราศิลปิน และข่าวคราวความเคลื่อนไหวของพวกเขา ผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้ทันที รวมทั้ง ร่วมเล่นเกมส์ โหวตขอเพลง หรือแม้กระทั่งโหลดริงโทนเพลงที่กำลังฟังอยู่ได้ ฯลฯ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมบันเทิงบนแผงหน้าปัดวิทยุไปอย่างสิ้นเชิง

นอกจากนั้น Visual Radio ยังเป็นช่องทางคู่ขนานกับวิทยุบนบรอดแบนด์ ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพราะสถานีวิทยุเหล่านี้มีเว็บไซต์ และคอนเทนท์ในมือเพียงแค่นำเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งในรูปแบบ HTML หรือ จาวา โดยข้อดีของ Visual Radio คือ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับรายการ เช่นการเล่นเกมตอบคำถามผ่าน SMS

การใช้งานระบบ Visual Radio นั้นเริ่มจากการเปิดโปรแกรมที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือจากนั้นก็จะปรากฏรายชื่อสถานีที่มีการให้บริการ Visual Radio นี้ขึ้นมา หลังจากผู้ฟังคลิกเลือกรายการ โทรศัพท์มือถือก็จะสั่งให้เครื่องรับวิทยุ FM เปลี่ยนไปรับฟังยังคลื่นที่ต้องการ ในระหว่างนั้นก็จะมีหน้าจอคล้ายกับสไลด์ปรากฏในหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่สอดคล้องกับรายการที่ดีเจจัดไว้ ตัวอย่างเช่น มือถือถึงช่วงโฆษณาก็จะมีหน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้าขึ้นมา หากคุณต้องการซื้อก็เพียงแต่คลิกเลือกที่หน้าจอ หรือ ช่วงข่าวก็จะมีหน้าจอให้คุณเลือกแสดงข่าวเพิ่มเติม ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อถึงช่วงที่ดีเจจัดรายการ คุณยังสามารถเลือกช็อปเพลงโปรดมาเก็บไว้ในเครื่องได้อีกด้วย

ฟังเพลงได้ทั่วโลกด้วยวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

2การพัฒนาวิทยุออนไลน์ เป็นระบบการ Streaming Audio หรือการแพร่กระจายสัญญาณเสียงจากเครื่องของท่านเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังผู้ฟังได้ทั่วโลก ซึ่งท่านสามารถเปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์หรือจะนำสัญญาณเสียงจากภายนอกก็ได้ โดยที่ท่านสามารถจัดผังรายการได้เองตามที่ต้องการ ซึ่งเลือกใช้ด้วยอุปกรณ์และเครือข่ายคุณภาพสูง มีเสถียรภาพ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณเสียงทำให้สามารถรองรับคนฟังได้หลายพันคนพร้อมๆกันโดยสัญญาณคมชัดและไม่กระตุก เหมาะสำหรับบุคคลที่สนใจเป็น DJ เว็บไซต์ทั่วไป เจ้าของสถานีวิทยุ สถานีวิทยุชุมชนที่ต้องการสร้างสถานีออนไลน์ผ่านเว็บไชต์ เพื่อขยายฐานผู้ฟังให้รับฟังได้ทั่วโลก หรือนักจัดรายการหน่วยงานต่างๆที่ต้องการเผยแพร่ข่าวสารและความบันเทิงให้แด่ประชาชนในพื้นที่ หรือสถานศึกษาที่ต้องการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านโสตทัศนศึกษา โดยการจัดรายการวิทยุโรงเรียนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ

คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กและคุณสมบัติทางไฟฟ้าพร้อมๆกัน ความเข้าของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้านั้นจะตั้งฉากกัน โดยมีทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นที่ตั้งฉากกับสนามทั้งสอง เมื่อคลื่นแผ่กระจายไปไกลขึ้น ความเข้มของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าก็จะลดลง เมื่อสัญญาณไฟฟ้าส่งผ่านเสาอากาศจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่กระจายออกไป ในทางตรงข้ามถ้าหากเรานำเสาอากาศไปไว้ในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในเสาอากาศนั้นได้ ดังนั้นเครื่องรับวิทยุจึงมีเสาอากาศ ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณไฟฟ้านี้มักจะมีความแรงที่ต่ำมากต้องขยายให้มีความแรงมากขึ้น แล้วจึงถูกนำไปขับตัวลำโพงที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นคลื่นเสียงให้ผู้รับฟังได้ยิน

นอกจากการฟังเพลงผ่านทางวิทยุแล้ว การได้รับรู้ข่าวสารและความบันเทิงผ่านทางช่องทางของการฟังวิทยุยังเป็นตัวเลือกหนึ่งที่หลายคนชอบจะทำทั้งที่ข้อมูลเหล่านี้เราสามารถที่จะรับรู้ได้จากการดูทีวีหรือการอ่านในอินเตอร์เน็ตเช่นกัน แต่เพราะ หลายคนมองว่าการอ่านเนื้อหาของข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆจากอินเตอร์เน็ตอาจจะทำให้เรามองเห็นข้อมูลเฉพาะในมุมมองของตัวเองไม่ได้มองในมุมมองของคนทั่วไป การฟังข่าวจากฟังวิทยุหรือการดูข่าวจากทีวีจึงช่วยให้เราสามารถที่จะรู้ทีมาที่ไปของข่าวเหล่านี้ได้ชัดเจน และสามารถนำมาเก็บเป็นข้อมูลดิบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆได้ดีกว่า และสำหรับเด็กๆการได้ฟังเสียงจากวิทยุจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กเหล่านี้ได้ดีกว่าการดูทีวีหรือการเล่นอินเตอร์เน็ต เพราะการฟังวิทยุจะไม่มีภาพมาบังคับให้เราเชื่อตามนั้น ทำให้เราได้ใช้จินตนาการในสิ่งที่ได้ยินและนำมาเป็นภาพในสมองของเรา

ขาลงวิทยุชุมชน – รายใหม่เกิดยากถ้ารัฐไม่สนับสนุน

การต่อสู้เรี่องวิทยุชุมชนมีมา 15 ปีแล้ว ตอนแรกกฎหมายก็เขียนว่าห้ามโฆษณา ดังนั้นการจะอยู่ได้ต้องได้รับการสนับสนุน ที่ผ่านมา วิทยุชุมชนก็ดิ้นรนทุกทางเพื่อหาเงินเข้าสถานี ซึ่งโดยปกติจะมีค่าใช้จ่ายราว 2,000-20,000 บาท/เดือน ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแอร์ เมื่อไม่มีการสนับสนุนที่เป็นจริง ก็เริ่มมีวิทยุชุมชนถามตัวเองว่าจะทำกันไปเพื่ออะไร ยิ่งหลังเกิด คสช.ขึ้น วิทยุชุมชนที่กลับมาออกอากาศได้ก็มีเพียง 200 สถานีเท่านั้น

การจัดระเบียบโดยไม่สนับสนุนอะไรเลย ทำให้วิทยุชุมชน แม้แต่รุ่นแรกๆ ก็ไปกันเยอะจึงเสนอว่าถ้าจะให้อยู่ได้
1.ต้องทำให้เขาเข้าถึงกระบวนการออกใบอนุญาตมากกว่านี้
2.การสนับสนุนต้องมีมากขึ้น เพราะที่ผ่านมา 15 ปี ไม่มีเลย
3.การกำกับดูแลจะต้องจริงจังมากกว่านี้ เพื่อล้างภาพลักษณ์ว่าวิทยุชุมชน เป็นวิทยุการเมืองหรือวิทยุขายของ ส่วนตัวเห็นด้วยกับการกำกับดูแลร่วม (co-regulation)

“ต้องยอมรับว่าช่วงนี้เป็นขาลงของวิทยุชุมชน วิทยุรายใหม่แค่ 1 นิติบุคคล บางทีเป็นเจ้าของ 10-20 สถานี เพราะกฏหมายไม่ได้กำหนดเพดานไว้ว่าให้ถือได้เท่าไร ทำให้วิทยุชุมชนรายใหม่แทบไม่มี เพราะคลื่นไม่เหลือ แล้วยังไม่มีการเอาคลื่น FM คืนมาจัดสรรใหม่”

การส่งเสริมยังคงเน้นเรื่องตัวเงิน เพราะเป็นปัจจัยสำคัญว่าจะรุ่งหรือร่วง ที่ผ่านมาเราหวังกับกองทุน กสทช. แต่เขียนคำขอไปเป็นหลักล้าน ช่วงแรกเขาก็ไม่ให้ เพราะบอกว่าคุณได้แค่ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท่านั้น ยังไม่ได้ใบอนุญาตจริงๆ แม้ช่วงหลังจะเปลี่ยนคำอธิบายว่าเดี๋ยวจะพิจารณาให้ แต่สุดท้ายก็ยังไม่มีเงินมาถึงวิทยุชุมชนเลย จึงอยากให้มีกำลังเสริมเข้ามาเร็วขึ้น ไม่เช่นนั้นหลายสถานีจะต้องปิดตัว ทั้งนี้ วิทยุชุมชนแต่ละที่ก็ต้องการการสนับสนุนที่แตกต่างกัน ถ้าอยู่ในชนบทอาจจะไม่กี่พัน ถ้าอยู่ในตัวเมืองอาจจะหมื่นต้นๆ จึงควรวางกรอบให้ชัดว่าจะสนับสนุนเท่าไร

“วิทยุรายใหม่ 3 ประเภท ถ้าปล่อยให้วิ่งในลู่เดียวกัน สุดท้ายวิทยุชุมชนจะถูกเบียดตกขอบสนาม เพราะหารายได้ไม่ได้ ผมคิดว่ายังมีหลายคนอาจทำวิทยุชุมชนแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร จึงอยากให้ กสทช.กำหนดวิธีการสนับสนุนที่ชัดเจน”

กระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เหมาะสมกับวิทยุชุมชนในอนาคต

กระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เหมาะสมกับวิทยุชุมชนในอนาคต คือ จัดทำระบบ Radio Broadcasting Network ที่มีเครือข่าย Nationwide ซึ่งจะสอดคล้องกับวิทยุท้องถิ่น Local Broadcasting Network มากที่สุด โดยใช้ระบบการแบ่ง Zoning คลื่นความถี่สูง ( FM ) เนื่องมีการรบกวนของสัญญาณน้อยกว่า AM และการจัด Zoning จะสามารถซอยแบ่งระดับ คลื่นความถี่ให้แตกต่างกัน ในแต่ล่ะท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกันตามกระบวนการ ทั้งภาคส่งและภาครับ อีกอย่างถ้าหากกล้าที่จะนำระบบเทคโนโลยีดิจิตอล ( Digital Radio Broadcasting Technology ) ซึ่งเป็นเทคโลยีใหม่ที่ให้คุณภาพเสียงแจ่มชัดและคมชัดสูงกว่าแล้ว ยังช่วยให้เกิดการแบ่งซอยคลื่นได้มากขึ้นอีกด้วย หรือมากกว่าระบบอนาล็อค (Analog ) ซึ่งเป็นระบบเดิม เพียงแต่ว่า หากเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบดิจิตอล ย่อมกระทบต่อระบบการสื่อสารวิทยุในระยะแรกอย่างแน่นอน เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงทั้งเครื่องมือส่งและเครื่องรับ(ผู้ฟังตามบ้าน) ด้วย ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลสมควรพิจารณาถี่ถ้วน เพื่อจะได้หาแนวทางลงทุนและพัฒนาอย่างเร่งด่วนและรัดกุม เนื่องจากมูลค่าการพัฒนาไปสู่คุณภาพครั้งนี้ต้นทุนค่อนข้างสูงจริง แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่รัฐบาลจะนำมากล่าวอ้างว่า ไม่มีเงินและยังทำไม่ได้ เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ทำให้สิทธิของภาคประชาชนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจริง

ทีมงานการจัดรายการและบริหารสื่อวิทยุและสื่อภาคประชาชน ต้องคำนึงเรื่องจรรยาบรรณความเป็นนักวิชาชีพ ให้มาก ต้องร่างธรรมนูญการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้บรรทัดฐาน มาเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน ว่าสื่อสาธารณะนั้นควรดำเนินไปอย่างไร เนื่องจากถ้าเราไม่เร่งรีบวางกระบวนการคุ้มครองการสื่อสารของชุมชนให้เข้มแข็ง ในอนาคตกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอเมริกาจะเอาเรื่องวิทยุชุมชนขึ้นมาผลักดันบนเวทีการค้าโลก ผ่านเงื่อนไขการค้า พุ่งเป้าหมายการรุกครอบสื่อ หรือเป็นเจ้าของคลื่นความถี่ได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการค้าเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ ทำอย่างไรจึงจะทำให้ชุมชน มีเกราะกำบังการทะลุทะลวงของสื่อทุนชาติและสื่อครอบงำจากกระแสโลกาภิวัตน์ ได้บ้าง และทำอย่างไรจะให้สื่อทางเลือกขนาดเล็ก มีความอิสระเป็นสื่อสาธารณะและจัดการโดยเราเองและเพื่อเราเองด้วย

ดังนั้นหัวใจของสื่อภาคประชาชน ก็คือ กระจายอำนาจการสื่อสาร สร้างกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มช่องทางการนำเสนอ พลังความคิดของประชาชนไปสู่ประชาชน สื่อทางเลือกรูปแบบใหม่หรือสื่อภาคประชาชน ทั้งสื่อ วิทยุชุมชน ทีวีชุมชน หรืออินเตอร์เน็ตชุมชน จึงต้องการมากกว่ารูปแบบที่อย่างที่ผ่านๆ มา ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถปฏิบัติออกมาอย่างมีผลสะท้อน ต่อสังคม ต่อชุมชน และเป็นผลสะท้อนที่สังคมยอมรับว่าดีมีประโยชน์ เหล่านี้คือภารกิจหลัก และภารกิจเร่งด่วนคือ เร่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุฯ ในส่วนของภาคประชาชนเองให้ไวที่สุด ส่วนรูปแบบของสื่อภาคประชาชนเองก็ต้องคิดให้มากและต้องทำให้ได้จริง เพื่อมาสู่การยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม และร่วมเป็นพลังหนุนเสริมให้ภาคประชาชนเข้มแข็งได้ ที่สำคัญการรูปขบวนสื่อภาคประชาชนต้องจัดระบบการคิด การทำงาน การนำเสนอให้ชัดเจน มีเอกสาร มีงานวิจัย ชี้แจงยืนยันถึงผลดีผลเสียจากการปฏิบัติงาน ไม่เช่นนั้นสื่อทางเลือกอย่างวิทยุชุมชน ก็อาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในด้านสิทธิขึ้นระหว่างคนมีและคนไม่มี เช่นกัน

สื่อวิทยุมีข้อดีต่อผู้บริโภคอย่างไร

image_116201342004AM

สื่อวิทยุทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข่าวสารได้อย่างทั่วถึงได้ในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือในรถ จึงทำให้การนำเสนอข่าวสารประเภทวิทยุจึงมีโอกาสมากกว่าสื่อชนิดอื่นๆ นอกจากนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไป ทั้งสถานีที่ส่งกระจายเสียงครอบคลุมทั่วประเทศและสถานีที่ส่งกระจายเสียงเฉพาะท้องถิ่น อีกทั้งยังครอบคลุมในหลายๆพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สื่อวิทยุยังได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ข้อดีของสื่อวิทยุ มีดังนี้

1.ครอบคลุมในหลายๆพื้นที่ มีจำนวนสถานีมาก ทำให้การส่งข่าวสารทั่วถึงได้ทุกมุมโลก

2.ด้วยความรวดเร็วทำให้ผู้ฟังรับรู้ข่าวสารแบบทันท่วงที ไม่แพ้สื่อด้านอื่นๆ

3.น้ำเสียง ลีลาในการพูดของผู้ส่งสาร ทำให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการคล้อยตามได้ง่าย

4.เป็นสื่อที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่น ๆ ทำให้สามารถสร้างความถี่และการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่า

5.สามารถเลือกกลุ่มผู้ฟัง เลือกเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบันได้

6.เป็นสื่อที่มีความยืดหยุ่น ผู้โฆษณาสามารถปรับเปลี่ยนข้อความโฆษณาให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย

7.สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก สามารถใช้การฟังแทนการดูได้

8.ให้ความรู้สึกเป็นกันเองกับผู้ฟัง สร้างความใกล้ชิด ซ้ำยังพกติดตัวได้ตลอดเวลา

9.สามารถฟัง และทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันได้ เช่น ทำงานอยู่ก็สามารถฟังข่าวสารไปด้วยได้

ข้อจำกัดของสื่อวิทยุ มีดังนี้

1.เนื่องจากไม่สามารถแสดงภาพได้ ทำให้มีข้อจำกัดในการนำเสนอ ชักจูงผู้ฟังได้ไม่ดีเท่าสื่ออื่นๆ

2.หากผู้ฟังพลาดบางรายการ ด้วยอายุของข่าวที่สั้น จะไม่สามารถกลับมาฟังซ้ำได้อีก

3.มีการแบ่งแยกกลุ่มผู้ฟัง เพราะมีรายการให้เลือกฟังมาก ผู้ฟังสามารถเลือกฟังได้หลายสถานี อาจทำให้พลาดข่าวสารที่นำเสนอ

4.ยากต่อการเลือกเวลาและสถานี เพราะมีจำนวนสถานที่มาก จึงเกิดความยุ่งยาก

5.วิทยุกระจายเหมาะที่จะเป็นสื่อเสริมโดยการโฆษณาให้บ่อยเพื่อเตือนความจำมากกว่า เพราะสื่อวิทยุโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลมีความทันสมัย สามารถสร้างความถี่ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ อีกทั้งยังสามารถเลือกสถานี รายการและเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสินค้าหรือบริการ ส่งเสริมประสิทธิภาพได้มากขึ้น